X
تبلیغات
رایتل
6 - آبان‌ماه - 1387

تکنیک 
تکنیک در اصطلاح به نمایش فردی بازیکن گفته می شود و یک بازیکن با استفاده از اعضای بدنش ، حرکاتی را با توپ انجام می دهد که بازیکنان عادی قادر به انجام آن نیستند و به این بازیکن ، بازیکن تکنیکی گویند. 

انجام حرکات تکنیکی نیازمند تمرینات مداوم و همچنین نبوغ و استعداد بازیکن دارد که بازیکنان برزیلی همچون رونالدو ، رونالدینیهو ، روبینیو و ... استاد حرکات تکنیک با توپ هستند . 
حرکات تکنیکی با اعضای بدن به صورت های زیر انجام می گیرد :
6 - آبان‌ماه - 1387

برنامه تمرینات با وزنه برنامه تمرینات با وزنه ـ جهت بازیکنان فوتبال  


مجموعا 8 هفته و در هفته سه جلسه ـ مقدار وزنه توسط مربی تعیین شود منظور از ۱۲ - ۳ یعنی سه بار تکرار و هر مرتبه ۱۲ بار

 (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شکم ست آپ 30 ـ4 بار) (پرس سینه 12 ـ 3 بار ) (زیر بغل 12ـ 3 بار ) ( اسکات 90 درجه ـ12ـ 3 بار ) ( پشت پا با دستگاه 10 ـ 3 بار ) ( فیله کمر روی دستگاه 20ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3 بار ) 


هفته دوم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شکم ست آپ 40 ـ4 بار) (پرس سینه 12 ـ 3 بار ) (زیر بغل 12ـ 3 بار ) ( اسکات 90 درجه ـ12ـ 3 بار ) ( پشت پا با دستگاه 10 ـ 3 بار ) ( فیله کمر روی دستگاه 20ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3 بار )


هفته سوم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شکم ست آپ 30 ـ6 بار) (پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل 12ـ 4 بار ) ( اسکات 90 درجه ـ12ـ 3 بار ) ( سینگل اسکات قیچی 90 ـ 3 بار ) ( پشت پا با دستگاه 10 ـ 3 بار ) ( داخل پا کشاله ران با سیم یا کش 10 ـ 2 بار ) ( فیله کمر روی دستگاه 20ـ 3 بار )( سر شانه 10 ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3 بار )


هفته چهارم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شکم ست آپ 40 ـ3 بار)( شکم شیب 15 ـ 3 بار ) ( پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل 12ـ 4 بار ) ( اسکات90 درجه ـ12ـ 3 بار)( سینگل اسکات قیچی 10 ـ 3 بار ) ( پشت پا با دستگاه 12 ـ 3 بار ) ( داخل پا کشاله ران با سیم یا کش 10 ـ2 بار ) ( فیله کمر روی دستگاه 20ـ 3 بار ) ( سر شانه 10 ـ 3 بار )( زوزنقه و پشت 12 ـ 3 بار )  


  ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3بار )


هفته پنجم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شکم ست آپ 40 ـ4 بار)( شکم شیب 20ـ 3 بار )( زیر شکم آویزان و خلبانی 15 ـ 3 بار ) ( پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل 12ـ 4 بار ) ( اسکات90 درجه ـ12ـ 3 بار)( سینگل اسکات قیچی 10 ـ 3 بار ) ( اسکات جانبی 8 ـ 2 بار ) ( پشت پا با دستگاه 12 ـ 3 بار ) ( داخل پا کشاله ران با سیم یا کش 10 ـ2 بار ) ( فیله کمر روی دستگاه 20ـ 4 بار )( حرکت دو ضرب وزنه برداری 8 ـ 3 بار ) ( سر شانه 10 ـ 3 بار )( زوزنقه و پشت 12 ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3بار )


هفته ششم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شکم ست آپ 40 ـ4 بار)( شکم شیب 15 ـ 3 بار ) (زیر شکم خلبانی و زیر شکم آویزان 15 ـ 3 بار ) ( پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل 12ـ 4 بار ) ( اسکات90 درجه ـ12ـ 3 بار)( سینگل اسکات قیچی 10 ـ 3 بار ) (اسکات جانبی 8 ـ 2 بار ) ( پشت پا با دستگاه 12 ـ 3 بار )( جلو پا با دستگاه 10 ـ3 بار ) ( داخل پا کشاله ران با سیم یا کش 10 ـ2 بار ) ( فیله کمر روی دستگاه20ـ 4 بار )( حرکت دو ضرب وزنه برداری 8 ـ 3 بار ) ( سر شانه 10 ـ 3 بار )( زوزنقه و پشت 12 ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3بار )


هفته هفتم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شکم ست آپ 40 ـ4 بار)( شکم شیب 15 ـ 3 بار )(زیر شکم خلبانی و زیر شکم آویزان 15 ـ 4 بار ) ( پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل


12ـ 4 بار ) ( اسکات90 درجه ـ12ـ 3 بار)( سینگل اسکات قیچی 10 ـ 3 بار ) (اسکات جانبی 8 ـ 2 بار ) ( پشت پا با دستگاه ـ 3 بار ) ( جلو پا با دستگاه 10 ـ3 بار ) ( داخل پا کشاله ران با سیم یا کش 10 ـ2 بار ) ( فیله کمر روی دستگاه20ـ 4 بار )( حرکت دو ضرب وزنه برداری 8 ـ 3 بار ) ( سر شانه 10 ـ 3 بار )( زوزنقه و پشت 12 ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3بار )


هفته هشتم ـ ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شکم ست آپ 40 ـ4 بار)( شکم شیب 15 ـ 3 بار )(زیر شکم خلبانی و زیر شکم آویزان 15 ـ 4 بار ) ( پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل


12ـ 4 بار ) ( اسکات90 درجه ـ12ـ 3 بار)( سینگل اسکات قیچی 10 ـ 3 بار ) (اسکات جانبی 8 ـ 2 بار ) ( پشت پا با دستگاه ـ 3 بار ) ( جلو پا با دستگاه 10 ـ3 بار ) ( داخل پا کشاله ران با سیم یا کش 10 ـ2 بار ) ( فیله کمر روی دستگاه20ـ 4 بار )( حرکت دو ضرب وزنه برداری 8 ـ 3 بار ) ( سر شانه 10 ـ 3 بار )( زوزنقه و پشت 12 ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3بار )


· تمرینات در هفته 3 روز ـ از مربی نحوه کار با هر دستگاه سئوال شود ـ 


· مکمل ـ گلوتامین به صورت کپسول یا پودر ـ کپسول روزانه 6 تا 8 عدد پس از تمرینات و بین وعده های غذائی ـ به صورت پودر روزانه یک قاشق چایخوری بصورت محلول در آب 20 دقیقه تا دو ساعت پس از تمرین 


· مکملهای پروتئینی 


· آمینو 5000 ـ 8 قرص در روز بین وعده های غذائی و بلافاصله پس از تمرین و قبل از خواب ـ ساخت کارخانه آمری فیت آمریکا 


· آنابولیک آمینو 10000 ساخت کارخانه هیلت این فیت آمریکا 6 قرص در روز نیم ساعت قبل از صبحانه و بلافاصله بعد از تمرین و قبل از خواب 


· قرصها با آب زیاد خورده شود   
6 - آبان‌ماه - 1387

اصول تاکتیک دفاعی 

یارگیری یکی از اصول دفاع است که وظیفه ی مدافع می باشد. وظیفه ی او مشخص است : کم کردن فضای بازی مهاجم حریف . مدافع در صورت امکان باید بر حریف پیشدستی کرده و مسیر توپ را قطع کند، یا در پیشروی او به سمت دروازه مزاحمت ایجاد کند. از فرستادن توپ به وسط زمین خودداری کنید. در مواقع حساس و زمانی که فرصت بازی سازی ندارید، توپ را به گوش های زمین بفرستید. زیاد به عقب پاس ندهید ، و الا این خطر به وجود می آید که در پاس خود اشتباه کنید و در حالی که تیم شما در حالت تهاجم قرار گرفته است قربانی قطع توپ شوید. 
در شیوه های دفاعی، تکل سلاحی است که برندگی آن مضاعف می باشد. 
اگر با آگاهی کامل از تکل استفاده نکنید،دیگر نمی توانید به حالت تهاجمی خود باز گردید. چیزی که برای مدافع مهم است، یارگیری و فرستادن توپ به وسط زمین می باشد. مدافعی که با چشم بسته توپ می زند، هیچ فایده ای برای یارانش ندارد، حتی برعکس، به تجدید فعالیت حریف نیز کمک می کند. 
حرکات خود را در محوطه ی جریمه کنترل کنید. کوچک ترین اشتباه شما موجب خطای پنالتی می شود. این توصیه ها شما را در انجام کامل ماموریت های دفاعیتان یاری می کنند. ضمنا زمانی که به حریف مستقیم خود مسلط هستید، این وظایف 
5 - آبان‌ماه - 1387

توجه                                                                                                                   توجه

نقاشی ساختمان پذیرفته می شود            ارزان ارزان   

                       

     09329514419

3 - آبان‌ماه - 1387

مصدومیت در فوتبال 


۱- استراحت 


چگونه : بازیکن مصدوم باید تمام فعالیتهایش را متوقف کند.


چرا؟ - ادامه بازی مصدومیت را بیشتر خواهد کرد


۲ ـ کمپرس سرد


چگونه : با استفاده از یک قطعه یخ که در پارچه نخی یا کیسه پلاستیکی قرار دارد موضع را سرد می کنیم. می توانیم از اسفنجی که در آب سرد قرار گرفته استفاده کنیم. می توان استفاده از یخ را به مدت ۲۴ ساعت ادامه داد . چون تماس مستقیم یخ با پوست ایجاد اسپاسم عضلانی می کند هیچگاه یخ را مستقیما روی پوست قرار ندهید.


چرا؟ یخ درد تورم و خونریزی را کم می کند. یخ به دلیل سردی انقباض عروقی ایجاد می کند و از آزاد شدن مواد واسطه التهابی جلوگیری می کند.


3 – بستن موضع 


چگونه : یک باند کشی بر روی محل آسیب دیده بسته می شود که البته می تواند همراه با استفاده از یخ یا بعد از آن انجام گیرد.


چرا؟ خونریزی و تورم را کم می کند و یک محافظ برای منطقه آسیب دیده ایجاد می نماید.


4 _ بالا گرفتن موضع آسیب دیده 


چگونه : ناحیه آسیب دیده را بالاتر از سطح قلب قرار دهید 


چرا : درد ؛ خونریزی و تورم را کاهش می دهد.
3 - آبان‌ماه - 1387

نحوه پراکندگی و نقش بازیکنان در زمین 
هرچه فوتبال بیشتر پیشرفت کند . نقش بازیکنان متنوع تر می شود . علیرغم این پدیده جدید ، هر بازیکن وظایف مشخصی دارد که در صورت نیاز وظایف بیشتری نیز به عهده می گیرد . این وظایف با یکدیگر جمع می شوند و سبک تیم را بوجود می آورند . تیمی که در ترتیب ، تشکل ، حمله و بازی سازی روشی داشته باشد ، فوتبال آن تیم چنان پیشرفت می کند که به عنوان مدل مورد استفاده قرار می گیرد ( به عنوان مثال : تیم خوب هلند به رهبری کرویف (Cruyff)و گروه بازیکنانی که به آنها لقب نارنجی پوش های مکانیکی دادند ). اگر روش آنها گروهی است ، نقش هر فوتبالیست منحصر به فرد و درست در جهت منافع جمع می باشد .
3 - آبان‌ماه - 1387

مدافع جلو 
این مدافع در جلو مدافع آزاد بازی می کند . وظیفه او مشخص است : مراقبت از مهاجم نوک حریف . مدافع جلو باید مانع حرکت تهاجمی حریف شود . بازی با سر و تکنیک قطع توپ او برای پیشدستی کردن در رویاروئی ها ضروری است . 
یک مدافع جلو خوب تا لحظه آخر مهاجم حریف را به ستوه می آورد .او همیشه باید در مسیر توپ قرار بگیرد ، و با آن مقابله کند . هنگامی که مدافع جلو کارش خاتمه می یابد ، تقریبا دیگر مداخله نمی کند ، مگر این که بازیکن تکنیکی خوبی باشد . او به محض این که در برابر مهاجم حریف صاحب توپ شد ، نباید با او به یک رویاروئی مستقیم دست بزند . اگر او می خواهد در توپ رسانی مفید باشد ، باید قانع باشد و توپ را فورا به یکی از یارانش واگذار کند . سپس او باید به جای خود برگردد و به وظیفه دفاعی خود بپردازد .
3 - آبان‌ماه - 1387

سر زدن 
سر زدن یکی از مهارت های شگفت آور و جالب در فوتبال است . هر بازیکنی در تیم فوتبال باید مهارت و تکنیک سر زدن را بداند . حتی دروازه بان از این قانون مبرا نیست . 

تکنیک اساسی سر زدن 
مبتدیان باید دو نکته را در سر زدن به خاطر بسپارند : 
سعی در ضربه زدن با سر به توپ ، نه برخورد توپ به سر . 
گذاشتن تمام وزن بدن بر روی توپ بوسیله سر ، برای قدرت و مسافت دادن بیشتر به توپ . 

نقاط تماس توپ با سر 
بازیکنان حرفه ای اصولا با هر نقطه از سر می توانند توپ را بزنند . اما مبتدیان عزیز باید سعی کنند که در شروع ، توپ را با پیشانی بزنند . زیرا پیشانی بهترین قیمت جمجمه برای سر زدن است . بازیکن طبیعتاً با چشمان خود توپ را تا لحظه برخورد به پیشانی دنبال می کند این امر به آسان نمودن مهارت سر زدن کمک فراوانی می نماید . 

روش یادگیری ضربه با سر 
بهتر است برای یادگیری از هم بازی خود کمک بگیرید . به طوری که روبروی یکدیگر ایستاده و دوست شما با دست توپ را به سمت شما پرتاب کند و با سر توپ را به طرف دستان او بفرستید . 10 مرتبه شما ضربه بزنید و 10 مرتبه دوست شما ، رفته رفته یک پا را عقب گذاشته و به این تمرین ادامه دهید . سپس کمر و پاها را خم نموده و به این تمرین ادامه دهید . 
هنگامی که توپ به طرف شما می آید ، دست ها تقریبا جلو است و درست بعد از برخورد توپ با سر برای قدرت دادن بیشتر به توپ دست ها به عقب و سر به جلو باز می گردد . 
به خاطر بسپارید که عضلات گردن باید تقریبا سفت و سخت باشد و قبل از همه چیز اجازه ندهید توپ به سر شما برخورد نماید بلکه شما ضربه به توپ بزنید . 

پاس دادن با سر 
به جای محکم ضربه زدن با سر ، ضربه را کمی آهسته تر بزنید . به طوریکه بازیکن خودی بتواند توپ را کنترل کند . 
زدن توپ های هوایی با سر به وسیله مدافعین (جمع کردن توپ با سر): 
مدافعین هر تیم باید به خوبی قادر به زدن توپ های هوایی که به منطقه دفاعی می رسد ، باشند . تا بتوانند آن توپ ها را به صورت پاس با سر به بازیکنان کنار خط برسانند . 
اگر ضربه سر مدافعین ضعیف باشد امکان اینکه مهاجمین تیم مقابل صاحب توپ شوند زیاد است . پس توپ های هوایی را باید با شدت به وسیله سر از منطقه دفاعی دور نمود . توپ های هوایی را باید با قسمت بالای پیشانی دفع نمود تا قدرت کافی برای دور شدن داشته باشد . 
هنگام سر زدن در مواقع شلوغ و آشفته بازی ، به خاطر داشته باشید که دست هایتان به حالت جمع باشد . زیرا در صورت برخورد به بازیکن تیم حریف ، داور به سرعت اعلام خطا خواهد نمود . 
ضربه زدن با سر و شیرجه رفتن 
وقتی یک بازیکن با ضربه سر ، توپ را درون دروازه حریف می بیند خیلی خوشحال می شود .وجود چنین هیجانی بدون تمرین مستمر و آموزش های لازم غیر ممکن است . اولین چیزی که باید سعی در انجامش کنید درک مبانی اولیه ضربه سر می باشد . امیدواریم اطلاعاتی در مورد نیروی جاذبه و اینرسی داشته باشید . 
این دو نیرو در هنگام پرش زننده ضربه ، با یکدیگر ترکیب می شوند . نیروی اینرسی در هنگام پرش بالا بکار می رود و نیروی جاذبه بدن را از پرش بسیار بلند باز می دارد . هر چقدر که قدرت بیشتری در هنگام پرش بکار برید پرش بلند تری می توانید انجام دهید . بنابراین نیروی اینرسی به شما کمک می کند که به طرف توپ بلند شوید و زمانی که با سر به آن ضربه می زنید نیروی جاذبه دوباره شما را به طرف زمین می کشاند . به همین طریق می توانید میزان پرش و نیروی مصرف شده خود را تخمین بزنید . بنابراین پرش در هوا را تمرین کنید . اگر هر دو شانه خود را در هوا به سرعت پایین بیاندازید بطور قطع پرش بیشتری انجام خواهید داد.  


ضربه سر باید توسط پیشانی اجرا گردد . هرگز با قسمت بالای سر به توپ ضربه نزنید و همیشه چشم های خود را در حین اجرای ضربه باز نگاه دارید . با باز نگاه داشتن چشم ها ، توپ را می بینید و براحتی می توانید آن را به مسیر دلخواه بفرستید . بنابراین با پیشانی به توپ ضربه زده ، با چشم های باز به آن نگاه کرده و دهان خود را برای جلوگیری از خطرات احتمالی به طرف عقب خم شوید و سپس در حین اجرای ضربه سریع نظیر گاز گرفتن ، ببندید . برای افزایش قدرت ضربه باید به طرف عقب خم شوید و سپس در حین اجرای ضربه سریع بدن خود را به جلو آورید . بنابراین ملاحظه می کنید که این کار فقط توسط عضلات گردن انجام نمی گیرد . حرکت بدن به طرف عقب آهسته تر و آرام تر از حمله به طرف جلو است . ابتدا این تمرین را بدون توپ شروع کنید و پس از کمی پیشرفت می توانید با یک توپ این کار را انجام دهید . در شروع کار ضربه سر را از حالت ایستاده و سپس از حالت پرشی تمرین کنید . 
فراموش نکنید در هنگام دفاع یا کسب امتیاز ضربه سر به اندازه پاس دادن مهم است . متاسفانه هنوز هم فوتبالیست هایی وجود دارند که اجرای ضربه توسط سر را به درستی نمی دانند . شاید این امر به علت عدم آموزش کافی در این زمینه یا عدم درک اهمیت ضربه سر می باشد . به همین علت تمرینات را شروع و مبانی اصلی و اولیه ضربه سر را درک کنید . 
یک فوتبالیست خوب با اجرای ضربه سر می تواند به راحتی حمله کند . ضربه سر کیفیت سرعت تیم را بالا می برد . با استفاده از سر دقایق گران بهای خود را در رسیدن به توپ بر روی زمین ذخیره می کنید . موارد بسیاری از ضربات سر در مسابقات پیش می آید . شما می توانید از حالات ایستاده ، دویدن و پرشی ضربه سر را اجرا کنید . توپ نیز توسط اجرای ضربه به جلو ، عقب ، پهلو و یا ارتفاعات مختلف رانده می شود . 
شما می توانید شیرجه رفتن برای اجرای ضربه سر را نیز فرا بگیرید . از کاربرد این روش هراسی به خود راه ندهید زیرا اگر آن را به طور صحیح یاد بگیرید مطمئنا صدمه ای نمی بینید . استفاده از پیشانی به این علت است که توپ به قسمت جلوی سر صدمه ای وارد نمی آورد . در روش شیرجه ای باید طریقه محافظت از خود را که توسط بازوان در حین افتادن بر روی زمین صورت می گیرد فرا بگیرید . برای آموزش بدون توپ ، به تنهایی یا با افراد دیگر تمرین کنید . در ابتدا باید اجرای ضربه سر را از حالات ایستاده ، دویدن و پرشی را فرا بگیرید . پس از مسلط شدن در این تکنیک ، می توانید به یادگیری سایر روش های فوتبال بپردازید. لازم است تمرینات خود را به طور مداوم ادامه دهید زیرا این عمل جزء فعالیت های پیچیده ای است که در آن تقریبا از تمام عضلات بدن استفاده می شود . 
اگر شروع به یادگیری پرش و ضربه سر کرده اید فراموش نکنید که از هر دو پا استفاده کنید . اگر بر روی پای راست بلند شوید باید زانوی چپ را در جهت افزایش قدرت خم کنید . گاهی اوقات لازم است که برای بلند شدن از زمین هر دو پا را بکار برید. زمانی که توسط هر دو پا از روی زمین بلند می شوید بازوان و نیروی کشش بدن نیز به شما کمک موثری می کند . قبل از اینکه پاهای شما زمین را ترک کنند بازوی خود را در پشت سر قرار دهید . سپس در لحظه پرش ، بازوها را به جلو و بالا بیاورید . این امر هیچ گونه نیروی جنبشی به پرش شما اضافه نمی کند . این تاکتیک ها را تمرین کرده و قدرت لازم برای رسیدن به توپ بدست آورید . امیدواریم که فهمیده باشید چگونه توسط ضربه سر ، توپ را وارد دروازه کنید .
<<    1       ...       4       5       6       7       8    >>