X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
28 - اردیبهشت‌ماه - 1388

my pimped pic!

هدف تمرین : پاس دادن و حرکت

تعداد بازیکنان : 8 نفر در هر گروه تمرینی

امکانات تمرین : مانع - توپ - 

نحوه اجراء: طبق شکل در حالی که بازیکنان زرددر مربع حرکت ÷ا به تو÷ را انجاممیدهند بازیکنان آبی ÷اسها را طبق شکل بهم دیگر داده و تعویض جا می نمایند.

28 - اردیبهشت‌ماه - 1388

هدف تمرین : حفظ توپ یک مقابل یک

تعداد بازیکنان : به دلخواه

امکانات تمرین : مانع - توپ -  دروازه متحرک

نحوه اجراء: طبق شکل بازیکن زرد پا به توپ وارد می شود و بازیکن قرمز می بایست در مقابل او دفاع کند.این تمرین توسط بازیکنان زرد و آبی نیز انجام می شود.