X
تبلیغات
زولا
6 - بهمن‌ماه - 1387

Photo hérbergée par zimagez.com

هدف تمرین : حفظ توپ - فوتبال یک مقابل یک  - گل زدن -

تعداد بازیکنان : 2 نفر در هر گروه

امکانات تمرین : مانع - توپ -  دروازه  با پرچم

نحوه اجراء: طبق شکل  بازیکن زرد و آبی پس از پاسکاری با هم فوتبال 1 مقابل 1 را بازی می کنند و پس از مدتی جای خود را به دو نفر دیگر می دهند.