X
تبلیغات
زولا
12 - دی‌ماه - 1387

علت کوتاهی قد در فوتبالیست ها

بیشتر بازیکنان فوتبال نسبت به سایرین قدکوتاهتری دارند.نتیجه تحقیقات در یک مدرسه فوتبال نشانداد فشردگی بیش از حد مهره های ستون فقرات هنگام ایستادن های متوالی در ورزش فوتبال باعث کوتاهی قد این افراد می شود. هرچند به نظر می رسد این کوتاهی قد موقتی است. دکتر کمپل معتقد است هنگامی که بازیکنان فوتبال برخوردهای ناگهانی با هم دارند یا به طور ناگهانی توقف می کنند در حقیقت بار اضافی به مهره های ستون فقرات خود وارد می کنند. هنگام تکل رفتن یا نگه داشتن توپ و سایر تکنیک های موجود فشار برنخاع بسیار بیشتر می شود.پزشکان معتقدند با اندازه گیری قد این بازیکنان قبل و بعد از بازی می توان به راحتی به این مسئله پی برد.وقتی مهرهای ستون فقرات تحت فشار قرار گیرند میزان آب و مایعات موجود در میان آنها را نبایداز نظر دور نگه داشت. البته محققان هرگز نمی گویند نباید فوتبال بازی نکرد ولی بهتر است بازیکنان فوتبال پس از نیمه اول کمی دراز بکشند و پاهای خود را رها کنند تا بار اضافی از روی نخاع برداشته شود و نخاع بتواند دوباره مایع از دست رفته خود را برای نیمه دوم به دست آورد و فشار زیادی به دیسک های ستون فقرات وارد نشود.