X
تبلیغات
زولا
6 - آبان‌ماه - 1387

اصول تاکتیک دفاعی 

یارگیری یکی از اصول دفاع است که وظیفه ی مدافع می باشد. وظیفه ی او مشخص است : کم کردن فضای بازی مهاجم حریف . مدافع در صورت امکان باید بر حریف پیشدستی کرده و مسیر توپ را قطع کند، یا در پیشروی او به سمت دروازه مزاحمت ایجاد کند. از فرستادن توپ به وسط زمین خودداری کنید. در مواقع حساس و زمانی که فرصت بازی سازی ندارید، توپ را به گوش های زمین بفرستید. زیاد به عقب پاس ندهید ، و الا این خطر به وجود می آید که در پاس خود اشتباه کنید و در حالی که تیم شما در حالت تهاجم قرار گرفته است قربانی قطع توپ شوید. 
در شیوه های دفاعی، تکل سلاحی است که برندگی آن مضاعف می باشد. 
اگر با آگاهی کامل از تکل استفاده نکنید،دیگر نمی توانید به حالت تهاجمی خود باز گردید. چیزی که برای مدافع مهم است، یارگیری و فرستادن توپ به وسط زمین می باشد. مدافعی که با چشم بسته توپ می زند، هیچ فایده ای برای یارانش ندارد، حتی برعکس، به تجدید فعالیت حریف نیز کمک می کند. 
حرکات خود را در محوطه ی جریمه کنترل کنید. کوچک ترین اشتباه شما موجب خطای پنالتی می شود. این توصیه ها شما را در انجام کامل ماموریت های دفاعیتان یاری می کنند. ضمنا زمانی که به حریف مستقیم خود مسلط هستید، این وظایف