X
تبلیغات
زولا
3 - آبان‌ماه - 1387

بازیهای تمرینی 

چیزی که نشاط آور باشد ، بیشتر به یاد می ماند . مطالب بسیار مقرراتی و خشک در نهایت بازیکنان را خسته می کند . انجام بازی موضوعی اساسی است که پشتکار فوتبالیست را افزایش می دهد ، او برای برتری یافتن بر یار از تمام امکانات خود استفاده می کند . بدین ترتیب مطالب بهتر به یادش می ماند . به منظور علاقه مند کردن بازیکنان ، همیشه از موضوعات آشنا و منظم استفاده کنید. 

مثال : 
تمرین به سبک تنیس ، یکی از بازی هایی است که در فوتبال زیاد استفاده می شود . دو طرف مقابل هم قرار می گیرند و سعی می کنند که توپ را بدون تماس با زمین و با استفاده از سر یا پا برای یکدیگر بفرستند . هر زمان که توپ با زمین تماس پیدا کند ، تیم مقابل یک امتیاز بدست می آورد . 

بازی با دو توپ : 
خطر آن دو برابر می شود و بنابراین مراقبت مدافعین باید بیشتر شود . مهاجمین نیز همواره باید آماده برای دریافت یکی از دو توپ باشند . مثال زیاد است : 
استفاده از پرچم ، بشکه یا اشیا دیگری که دقت بازیکن را افزایش می دهند مناسب است . برای اینکه بازیکن بطور منظم شوت دقیق بزند ، هدف هائی را برای او تعیین کنید . بازیکنی که در انجام موفق شوت خود نفر آخر شود ، به عنوان مثال ، باید در پایان جلسه تمرین تمام توپها را جمع کند .