X
تبلیغات
زولا
2 - آبان‌ماه - 1387


تکنیکهای انفرادی


پاس : 1 . پاس بغل پا
یکی از مهمترین تکنیکهایی که باعث رشد وتعالی یک تیم و یا بالعکس می باشد تکنیک پاس است که میتواند یکی از موثرترین آموزشها برای مربیان وبازیکنان باشد . 
معمولا 75% از مواقعی که توپ دراختیار یار خودی قرار دارد صرف انواع پاس ها به هم تیمی ها ودر سایر موارد صرف دریبل یا باقی تکنیکها میشود .
از اینرو لازم می بینیم شروع مبحث آموزش را از تکنیک پاس آغاز کنیم .
تعریف پاس کامل:
 یک پاس آن زمان کامل است که گیرنده پاس بتواند براحتی ازآن استفاده نماید پاس خوب باعث ارتباط مناسب بین بازیکنان شده درنتیجه اعتمادبه نفس تیم رابالا می برد بنا بر این هیچ چیز زودتر از پاس های بی دقت تیم و بازیکن را خراب نمی کند .
 یک تیم وقتی توانایی حفظ توپ و ارسال پاس مناسب و حمایت محیط داشته باشد درنتیجه می تواند به موقعیتهایی دست یابد .


ویژگیهای یک پاس خوب :
1- ساده باشد 
2- بافریب توام باشد
 3- دقیق باشد
 4- سرعت لازم را داشته باشد 
5- زمان ارسال مناسب باشد.


لازمه پاس ماهرانه 3چیزاست :

1- تکنیک( بازیکنان با تکنیک بالا توانایی ارسال پاسهایی مناسب در راستای تاکتیک تیمی که توام با فریب حریف باشد را دارند)
2-انتخاب( انتخاب سریع در نوع و مسیر پاس باعث به هم ریختن تمرکز تیمی حریف میشود)
3-ارسال مناسب و به موقع (شاید شما بازیکنان کمی پیدا کنید که بتوانند پاسهای باصطلاح طلایی در شرایط خاص بازی بدهند . البته ارسال مناسب و بموقع مختص به عده خاصی نیست و تمامی بازیکنان باید از این توانایی حداقل بهره را دارا باشند که با تمرینات خاص میسر می گردد)

انتخاب پاس به پنج عامل دیگر محتاج است :


1- آگاهی محیطی نگاه قبل از دریافت توپ به محیط وپیداکردن افراد
2- محل استقرارهم بازیان
3- نقاط مختلف زمین(هراندازه به دروازه خودنزدیک می شویم درصد اطمینان پاس باید بیشتروهراندازه به دروازه حریف نزدیک می شویم می توان از پاسها یی با ریسک بیشتر استفاده کرد)
4- به اهداف تاکنیکی تیم ارتباط داشته باشد 
5- به قابلیتهای تکنیکی بازیکن توجه گردد


همچنین پاس دارای اشکال مختلف میباشد که بسته به کار برد آن استفاده و آموزش داده می شود 

به عنوان مثال پاسهای بیرون پا علاوه بر خصوصیات خاصی که دارد اغلب موارد خالق صحنه های بسیار زیبا نیز می باشد که در مباحث بعدی مفصلا به اشکال پاس می پردازیم.

اما قبل از آموزش نحوه پاس چند مطلب مهم وقابل توجه مربیان :

اگر بازیکنی توانایی ارسال پاس کوتاه را با شرایط پاس خوب که در بالا ذکر شد را ندارد حتما در ارسال پاسهای بلند نیز دچار مشکل خواهد بود .
اگر بازیکنی توانایی ارسال پاس خوب در شرایط بدون حضور حریف را ندارد حتما حضور یک یا دو حریف او را دچار مشکل خواهد کرد .
اگر بازیکنی توانایی پاس بادقت وحفظ خونسردی خود را در شرایط تمرینی وعادی ندارد در شرایط مسابقه دچار مشکل خواهد بود.
قابلیتهای بازیکنان خود را در ارسال انواع پاسها بشناسید و بر روی آنها کار کنید تا در مسابقات بتوانید آنهارا در کنار هم مکمل هم کنید.  

تکنیک پاسهای زمینی:
پاس با بغل پا :
× پای تکیه بایددر کنار توپ با فاصله 4 انگشت قرار بگیرد وپای ضربه زننده باتوپ زاویه45الی90درجه بسازداگر سررا ساعت 12وتوپ وپای تکیه را ساعت6حساب کنیم پای ضربه زننده بایدبرای نونهالان ازساعت5حرکت کند برای آماتورها ا ز ساعت4وبرای حرفه ای ها از ساعت3(فراموش نکنید که پای ضربه زننده باید در امتداد توپ حرکت کند واصطلاحا تا ساعت 9 بالا بیاید مزیت این حرکت دقت در پاس ،زیبایی پاس وحرکت پس از پاس میباشد ) 
× سرباید برروی توپ عمود باشد یعنی اگرسنگی راازبالای چشم رهاکنیم سنگ به روی توپ بیافتد .
× با پایین آ وردن مرکزثقل بدن ضربه را توسط گودی داخل پا به مرکز توپ واردمی کنیم . 
×تعقیب توپ پس ا ز ضربه تا رسیدن به هدف ( این کار باعث حرکت وحمایت میشود )
× پنجه پابایدحتماروبه بالاباشدزیرا باعث سفت شدن مفصل پامی شودوعلاوه بر دقت در پاس ا ز آ سیب دیدن مچ پا نیز جلوگیری می کند.
× برای پاس بایدروبروی یارباشیم باسرعت مناسب( سرعتی که مناسب فاصله باهدف باشد) ودقت بالا وهمچنین بموقع پاس بدهیم یعنی زمان پاس نه آنقدر دیر باشد که منطقه بازی شلوغ شود که هم تیمی مان نتواند از آن استفاده کند ونه آنقدر زود که نتواند از آن استفاده کند .
×پای تکیه در تمام اشکال پاس نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و برای زننده ضربه حکم مگسک را دارد اگر پای تکیه کج باشد توپ به همان سمتی میرود که پای تکیه رو به آن بوده .
×توجه کنید که یکی از اشکال پاسهای زمینی پاس بغل پا می باشد که در میان پاسها بیشتر شناخته شده است و بعلت دقتی که دارد از آن استفاده بیشتری می شود .
پاس با روی پا وبیرون پا:
همان طور که گفته شد پاس یکی از تکنیکهای کلیدی جهت رشد فردی و تیمی است که در مبحث پاس با بغل پا به بحث در مورد تکنیک و موارد استفاده این نوع پاس و همچنین موارد کوچینگ آن پرداختیم.
اما پاس با روی پا در مواردی شبیه به پاس بغل پا از نظر تکنیکی میباشد ولی با توجه به خصوصیات وپیچیدگی خاص از نظر تکنیکی تفاوتهایی نیز دارد که قابل توجه مربیان نیز میبا شد.
البته ارسال این نوع پاس کمی سختر از پاس با بغل پا میباشد ونیاز به تمرین وممارست بیشتری نیز دارد .
همانطور که گفته شد خصوصیات یک پاس خوب آن است که در یافت کننده توپ بتواند به سادگی از آن درجریان بازی استفاده کند یعنی دارای سرعت و قدرت لازم باشد و در زمان مناسب ارسال شود .
اما از دیگر مزایایی که یک پاس خوب باید داشته باشد این است که باید با فریب توام باشد که این خصوصیت در پاسهای روی پا و بیرون پا بیش از سایر پاسها دیده میشود.